      Speeltuinvereniging Jonge Kracht 2015                laatste update   17 februari 2019
SS
    Speeltuinvereniging Jonge Kracht
                          Adres:  Fazantenstraat 41, 1121 ET  Landsmeer        tel:   (020) 482 6467     OPENINGSTIJDEN SPEELTUIN  2018    zie informatie                                        Contributie De contributie bedraagt voor leden  € 15,-  en voor donateurs  € 7,50  per jaar  te voldoen via        overschrijving of  internetbankieren op: rekening  NL54RABO0344704394  t.n.v. SV Jonge Kracht. Een nieuw jaar is weer begonnen en dat betekent dus ook een nieuw contributiejaar. Wilt u s.v.p. uw contributie/donatie overmaken op bovenstaand rekeningnummer.  Van de voorzitter We hebben een nieuw speeltoestel besteld en de plaatsing hiervan zal dit voorjaar gebeuren. Terugblikkend op het afgelopen kwartaal: Het sinterklaasfeest voor de kinderen kon gelukkig toch doorgaan met zo’n 50 kinderen (heel veel kinderen werden pas op het laatste moment aangemeld). Voordat de Sint zijn opwachting kwam maken was er een optreden van Ab Appelsap met zijn assistente Essy. De kerstbingo was weer zeer geslaagd door alle gulle gevers die door Louck benaderd waren. Het kerstdarten en -kaarten waren zeer gezellige afsluiters van het jaar 2018, zo ook de kerstavond van de GOA. Tenslotte was de kinderkerstdisco een reuze succes dankzij DJ Jesse en Pierre Hof (die we daarom maar meteen hebben vastgelegd voor vrijdag 20 december 2019. 3 januari jl hebben met behulp van onze vrijwilligers het clubhuis opgeruimd en meteen wat versiering aangebracht voor de nieuwjaarsreceptie en de eerste clubweek van 2019. De receptie werd goed bezocht en de GOA zorgde voor wat leuke optredens en de hapjes. Belangrijke datums voor uw agenda: 16 maart NL DOET  wij hopen weer op flink wat vrijwilligers om de tuin speelklaar te maken voor het nieuwe seizoen. De tuin gaat op 3 april weer open. 13 april PAASBINGO  aanvang 20.00 uur,  zaal open 19.30 uur 22 april EIEREN ZOEKEN voor kinderen van 2 t/m 8 jaar, aanvang 11.00 uur, inschrijven vanaf 10.30 uur. neem een tasje of mandje mee!! Nieuwe cursussen EHBO en EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen) en Reanimatie. Neem een folder mee uit het clubhuis of kijk op de website van EHBO Landsmeer  In verband met de gewijzigde schooltijden zijn ook de openingstijden van de speeltuin aangepast !!  

Gebruik de pijlknoppen voor de navigatie.

Don't show this again