Privacy Verklaring

Samenvatting
Gebruik van uw persoonsgegevens Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte alles over u. Het is voor ons essentieel dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Wij zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met uw gegevens en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog.
Gebruik van uw persoonsgegevens
Wij hebben uw persoonsgegevens om diverse redenen nodig, maar leggen niet meer vast dan strikt noodzakelijk voor de leden- en financiële administratie. Allereerst natuurlijk om u en uw kind(eren) als lid te registreren, maar ook om u het clubblad en zo nodig ander nieuws over de vereniging toe te zenden. Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat ze kloppen. U kunt ons daarom vragen uw gegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken kunt u bezwaar maken – het zijn tenslotte uw gegevens – maar dan eindigt hierdoor het lidmaatschap van de vereniging. Als u geen lid meer bent van onze vereniging vernietigen wij uw persoonsgegevens na een bepaalde periode.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze administratie. Wij zullen dus nooit gegevens aan derden verstrekken anders dan door de wet bepaald. Het bestuur
Openingstijden

Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag:

 14.00 -17.00

Vanaf de Pasen t/m de Herfstvakantie is de speeltuin open van maandag t/m zaterdag van 14.00-17.00 uur.